ข้าวเหนียวราคาสูงต่อเนื่องเหตุข้าวขาดแคลน

ราคาข้าวสารเหนียวยังแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่กิโลกรัมละ 44 บาท เหตุขาดแคลนข้าวในพื้นที่ต้องไปรับจากภาคเหนือมาขายทำให้พฤติกรรมการซื้อข้าวทั้งคนไทยและคนลาวของคนเปลี่ยนไปราคาข้าวสารเหนียวที่จำหน่ายตามร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองหนองคายพบว่ายังมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ส่วนราคาข้าวเจ้าไม่ได้มีราคาสูงขึ้น

ราคาข้าวเจ้ามะลิเก่า ยังขายอยู่กิโลกรัมละ 40 บาทเท่านั้น ซึ่งเจ้าของร้านที่จำหน่ายข้าวบอกว่า ช่วงนี้ข้าวสารเหนียวในภาคอีสานขาดตลาด ต้องไปนำเข้าจากภาคเหนือมาจำหน่าย ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งข้าวสารเหนียวได้มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 35 บาทเท่านั้น จากการที่ข้าวสารเหนียวมีราคาสูง ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อข้าวเปลี่ยนไป มีการลดปริมาณการซื้อลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่ง ส่วนชาวลาวก็จะนิยมซื้อข้าวจากไทย เนื่องจากข้าวไทยหอม เหนียวนุ่ม รสชาติอร่อย