สถานที่เงียบสงบที่อะแลสกาไซบีเรีย

แคว้นปกครองตนเอง Magadan อยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันออกของรัสเซียเป็นสถานที่เงียบสงบและมักอ้างว้างซึ่งมีประชากรเพียง 150,000 คนซึ่งเป็นเมืองเล็กที่สุดในบรรดา oblasts ของรัสเซียทั้งหมด อย่างไรก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินที่วุ่นวายทางอากาศ ALSIB เส้นทางการบินอะแลสกาไซบีเรียซึ่งส่งมอบอุปกรณ์สำคัญ ๆ

จากสหรัฐฯไปยังสหภาพโซเวียตที่เป็นพันธมิตรกันแล้ว สนามบิน Seymchan ที่มีเสน่ห์แบบเทพนิยายถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2485 ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสงครามครั้งนี้ สนามบินมีบริการประจำให้กับมากาดานซึ่งเป็นเมืองหลวงของภูมิภาค