เงื่อนไขทางกฎหมายของการออกระเบียบ

แผนการที่จะระงับมาตรา 50 หรือกฎหมายนอกกฎหมาย Brexit ที่ไม่มีข้อตกลงได้เน้นย้ำว่าเหตุใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการลางานจำเป็นต้องกลับข้อตกลงการถอนตัวของ Theresa May ประชาชนชาวอังกฤษลงคะแนนให้ออกจากสหภาพยุโรปและเป็นเรื่องสำคัญที่นักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจะตัดสินตามคำตัดสินนั้น ความพยายามใด ๆ ที่จะลบอำนาจของรัฐบาล

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายของการออกระเบียบอย่างเป็นระเบียบในช่วงเวลาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่ง แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมร่างกฎหมายที่เสนอและการแก้ไขแสดงให้เห็นว่ามีอันตรายที่รัฐสภาจะหยุด Brexit หลังจากที่ข้อ 50 ได้รับการอนุมัติโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกเรียกโดยสหราชอาณาจักรใน 29 มีนาคม 2017 นั่นหมายความว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 29 มีนาคมปีนี้ หลังจาก 20 เดือนของการเจรจาสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปตกลงข้อตกลงการถอน ซึ่งครอบคลุมถึง “ใบเรียกเก็บเงินการหย่าร้าง”, สิทธิของพลเมืองและ “หนุนหลัง” ที่เป็นไปได้ของไอร์แลนด์เหนือแต่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา