ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการฟอกเลือด

การดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเพื่อตรวจสอบว่าการฟอกเลือดที่นานกว่าผู้ป่วยจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับในปัจจุบันสามารถปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วยได้หรือไม่ แม้ว่าการทดลองใช้จะบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่แล้ว แต่การใช้การแทรกแซงก็ไม่เพียงพอที่จะพิจารณาว่าการประชุมที่ยาวนานนั้นมีประโยชน์หรือไม่ในการดูแลการฟอกเลือดจะต้องใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง

ปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังและริ้วรอยก่อนวัยอันควร พบว่า UVR ยังช่วยลดการขยายหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับไนตริกออกไซด์ของหลอดเลือดผิวหนังโดยการลดปริมาณไนตริกออกไซด์ที่มีอยู่ในผิวหนัง ไนตริกออกไซด์เป็นสารประกอบที่จำเป็นต่อสุขภาพของเส้นเลือด การทำหมันที่เส้นเลือดในผิวหนังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

การใช้นาโนคอมโพสิตที่ได้จากธรรมชาติ

การใช้นาโนคอมโพสิตที่ได้จากธรรมชาติซึ่งเป็นวัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมากรวมถึงเจลไวนิลและเซลลูโลส การรวมกันของวัสดุใหม่ของพวกเขากับธรรมชาติที่ไม่รุกรานของลิ้นหัวใจทำให้การออกแบบใหม่นี้มีแนวโน้มมากสำหรับการใช้งานกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง แต่เป็นวัสดุที่สำคัญ แต่การออกแบบและสร้างวาล์วของเรานั้นหมายความว่ามันช่วยลดความเครียด

แยกแยะความแตกต่างระหว่างเนื้องอก

มะเร็งตับอ่อนเป็นหนึ่งในมะเร็งที่อันตรายที่สุดในโลกตะวันตก โรคนี้มักจะถูกค้นพบช้าซึ่งหมายความว่าในกรณีส่วนใหญ่การพยากรณ์โรคไม่ดี แต่ไม่ใช่มะเร็งตับอ่อนทุกชนิดที่เป็นมะเร็ง ตัวอย่างเช่นมีสิ่งที่เรียกว่าเนื้องอกตับอ่อนเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมะเร็ง อย่างไรก็ตามมีไม่กี่คนที่สามารถเป็นมะเร็งได้ขณะนี้มันยากที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างเนื้องอกเหล่านี้

การค้นหาแนวทางการรักษาใหม่

ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับสาเหตุและลักษณะของโรคด้วยการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อควบคุมรูปแบบโมเลกุลของโรคหลายร้อยโรคพร้อมกัน แสดงให้เห็นถึงเครื่องมือใหม่ที่มีให้นักวิจัยทั่วโลกในขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักชีววิทยาได้เปิดเผยและยืนยันการทดลองที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ของยีนสี่ยีนในรูปแบบของมะเร็งที่หายากซึ่งส่วนใหญ่มีผลต่อทารกและเด็กเล็ก

สุขภาพของทุกรูปแบบของชีวิต

ค้นพบความคาดหวังในระดับโมเลกุลเกี่ยวกับการให้อาหารในตับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายหลังจากอดอาหารแล้วปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากสารอาหารที่เข้ามาในการให้อาหารอีกครั้ง ผลการวิจัยของพวกเขารายงานสากลแสดงให้เห็นว่าโมเลกุล RNA ขนาดเล็กมากควบคุมเส้นทางเมแทบอลิซึมที่สำคัญโดยยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน

การกำหนดเป้าหมายยีน

ค้นพบยีนที่มีการแสดงออกที่ต่ำกว่าในสมองของบิชอพที่ไม่ใช่มนุษย์ที่บริโภคแอลกอฮอล์จำนวนมากโดยสมัครใจเมื่อเทียบกับที่ดื่มน้อยกว่า นอกจากนี้ทีมวิจัยได้ทำการเชื่อมโยงระหว่างแอลกอฮอล์กับวิธีการปรับระดับของกิจกรรมของยีนนี้โดยเฉพาะ นักวิจัยค้นพบว่าเมื่อพวกเขาเพิ่มระดับโปรตีนที่เข้ารหัสของยีนในหนูพวกเขาลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์โดยไม่กระทบต่อปริมาณของเหลว

การเกิดโรคมะเร็งจากอาการเจ็บคอแบบถาวร

เมื่อผู้ป่วยรายงานอาการเจ็บคออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับอาการระดับต่ำอื่น ๆ งานวิจัยใหม่สรุปว่าอาการเจ็บคอแบบถาวรรวมกับการหายใจถี่ปัญหาการกลืนหรือปวดหูเป็นสัญญาณเตือนที่ดีกว่าของมะเร็งกล่องเสียงมากกว่าเสียงแหบเพียงอย่างเดียว วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงพบความเสี่ยงมากกว่าร้อยละห้าต่อการเกิดโรคมะเร็งจากอาการเจ็บคอแบบถาวร

ภูมิต้านทานแบบปรับตัวของแบคทีเรีย

ภูมิต้านทานแบบปรับตัวของแบคทีเรียนั้นคล้ายคลึงกันในแนวคิดของภูมิต้านทานแบบปรับตัวของมนุษย์ แบคทีเรียจะต้องกลายเป็นวัคซีนกับ phages เฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียที่เก็บตัวอย่างสั้น ๆ ของ DNA ของไวรัสซึ่งใช้ในการรับรู้และป้องกันการติดเชื้อในอนาคต การสังเกตครั้งแรกของพวกเขาน่าประหลาดใจและแสดงให้เห็นว่ายานอวกาศที่ลื่นไหลเหล่านี้มีประสิทธิภาพมาก

เงื่อนไขทางพันธุกรรมที่หลากหลาย

วิธีการปฏิวัติเพื่อรักษาโรคที่สืบทอด อย่างไรก็ตามเครื่องมือดังกล่าวยังไม่ได้ถูกใช้เพื่อรักษาโรคเรื้อรังในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพวางรากฐานสำหรับการรักษาอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคนิค การแก้ไขยีนได้รับแรงบันดาลใจจากความสามารถในการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายในการป้องกันไวรัส เทคโนโลยีนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถแก้ไขลำดับดีเอ็นเอ